Anna Bomba
mgr Anna Bomba

Założycielka Centrum Terapeutycznego Anna Bomba, której pasją jest praca z drugim, potrzebującym człowiekiem, a głównym celem jest przywracanie ludziom nadziei na „lepsze jutro”, przywrócenie komfortu i subiektywnie odczuwanej jakości życia.
Absolwentka Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (studia magisterskie – kierunek psychologia, specjalność kliniczno-sądowa ukończone z wyróżnieniem). Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Terapeuta Integracji Sensorycznej.
Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe nadal rozwija na konferencjach, warsztatach oraz kursach doszkalających. 

Studia podyplomowe na kierunku:

- Zarządzanie instytucją Oświatową o zreformowanym systemie edukacji - Menedżer Oświaty
- Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Integracja sensoryczna

Konferencje i szkolenia:

• Ortikus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju - Sensomotoryczna Terapia Widzenia - certyfikat.
• Stowarzyszenie Psychologów Sądowych: Trening umiejętności komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przesłuchań świadków metodą FBI, wykrywanie kłamstw, podstawy perswazji.
• Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia.
• Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w pracy z dziećmi i młodzieżą.
• Rodzeństwo bez rywalizacji.
• Jak rozmawiać z nastolatkiem?
• Szkoła dialogu.
• Sztuka motywacji.
• Umiejętności interpersonalne.
• Umiejętności kierownicze.
• Umiejętności osobiste.
• Planowanie własnej kariery zawodowej.
• Kluczowe momenty w negocjacjach.
• O uczeniu i uczeniu się.
• Umiejętności indywidualne – jak znaleźć w sobie motywację?
• Jak rozwinąć swój talent?
• Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym :„ Szkolenia zwiększające kompetencje kadry w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych: Kompleksowa rehabilitacja dzieci z uszkodzonym systemem wzroku” :
• Neuropediatria.
• Fizjoterapia.
• Podstawy psychiatrii dzieci.
• Tyflopedagogika.
• Tyflopsychologia.
• Metodyka wczesnego wspomagania.
• Wczesne wspomaganie.
• Podstawy w dziedzinie okulistyki.
• Następstwa funkcjonalne słabowzroczności.
• Kategorie dzieci z uszkodzonym wzrokiem.
• Znaczenie wzroku w rozwoju dziecka.
• Diagnoza widzenia.
• Rehabilitacja widzenia.
• Nauka orientacji przestrzennej.
• Nauka czynności codziennych.
• Logorytmika w terapii zaburzeń słuchu – podstawy metodyczne i możliwości zastosowania.
• Konferencja Rozmawiajmy z nastolatkami.
• Ogólnopolska Konferencja „Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia” - Certyfikat.
• Ogólnopolska Konferencja „W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia” – Certyfikat.
• Ogólnopolska Konferencja W krainie dźwięków. Percepcja słuchowa i zaburzenia słuchu u dzieci - Certyfikat. 

dr Natalia Śmierciak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Aktualnie pracownik oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Swoje doświadczenie buduje od ponad 8 lat pracując z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi. Dwukrotny stypendysta nagrody Ministra Oświaty i Nauki. Autor i współautor publikacji naukowych. Nauczyciel akademicki CMUJ w Krakowie.
Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach.
Zakres świadczeń: poradnictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi konsultacje również w języku ukraińskim. 

mgr Katarzyna Rogóż Cabak

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu -National Louis University w Nowym Sączu (studia magisterskie – kierunek psychologia, specjalność z zakresu psychologii klinicznej i osobowości). Ukończyła również studia podyplomowe- psychologia sądowa, oraz studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli. Aktualnie rozpoczęła studia podyplomowe kierunek: Terapia małżeńska i par w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Obecnie prowadzi konsultacje, psychoedukacje, diagnostykę psychologiczną. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Szczególnie bliska jest dla niej tematyka budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji rodzinnych oraz pomoc kobietom, doświadczającym trudności w procesie wychowywania dzieci. W swojej praktyce stawia na autentyczność i budowanie relacji z pacjentem w oparciu o bezwarunkową akceptację, szczerość i wzajemny szacunek oferując indywidualne podejście, oraz uważne i rzetelne towarzyszenie w trudnym procesie zmiany. Stale podnosi swoje kwalifikacje, poszerzając swoją wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia tym samym nabywając nowych kompetencji.  

Studia podyplomowe niestacjonarne:
- Psychologia sądowa
- Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli 

mgr Agnieszka Oleksy

Jest Absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Praca z dziećmi jest jej pasją. Nieustannie uczestniczy w wielu kursach, aby móc holistyczne spojrzeć na pacjenta. Posiada doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi od momentu urodzenia, jak również dziećmi w wieku szkolnym również w zakresie rehabilitacji wad postawy. W swojej pracy wykorzystuje różne metody neurorozwojowe, mięśniowo-powięziowe, metodę odbudowy posturalnej. Przeprowadza również diagnostykę najmłodszych dzieci metodą Prechtla.  

Ukończone kursy:

- Mięśniowo-powięziowa terapia miednicy i kręgosłupa lędźwiowego Koncepcja McConnell: kręgosłup lędźwiowy, kończyna dolna
- Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 msc
- Neurorozwojowa diagnostyka i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym
- Nowatorskie podejście do terapii neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych DENEMS
- Specyfika terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, hiperkineza) DENEMS
- Trójpłaszczyznowa terapia stóp wg Barbary Zukunft-Huber
- Diagnostyka metodą Prechtla
- PNF
- PRI oddychanie poposturalne
- PRI miokinematyczna odbudowa wzorców kompleksu lędźwiowo- miedniczno- udowego -Babywork- rozluźnienie mięśniowo-powięziowe 

mgr Angelika Mos

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – magister fizjoterapii. Swoje ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy z dziećmi jak i dorosłymi. Poza praca gabinetową prowadzi grupowe zajęcia ruchowe dzieci przedszkolnych w zakresie profilaktyki i rehabilitacji wad postawy. Pracuje między innymi metodami PNF, kinesiotaping i technikami osteopatycznymi.
Swoją wiedzę poszerza licznymi szkoleniami i kursami obejmującymi tematykę osteopatycznego i holistycznego podejścia do rehabilitacji pacjenta. W pracy ważne jest dla niej, aby każdy mały pacjent przekonał się, że potrafi pokonać własne ograniczenia. Natomiast rodziców stara się wspierać i pokazać , że usprawnianie ich dziecka to ich wspólna praca i cel.

Ukończone szkolenia:

•  Medical Taping Concept– certyfikat o ukończeniu kursu
•  kurs PNF I i II -certyfikat o ukończeniu kursu
•  „Diagnostyka i terapia osób w podeszłym wieku”-certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu
•  „Kurs przygotowujący do pracy z osobami w podeszłym wieku”-zaświadczenie o odbyciu kursu
•  „Techniki osteopatyczne w uroginekologii”- certyfikat
•  „Częstomocz, pęcherz nadreaktyny, a może nietrzymanie moczu - diagnostyka różnicowa”-zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
•  „Psychosomatyka pęcherza moczowego” - zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
•  „Bolesne miesiączki-od diagnozy do terapii” - certyfikat ukończenia kursu
•  „Osteopatyczna terapia blizn”-zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
•  „Gimnastyka korekcyjna z elementami integracji sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym”-zaświadczenie udziału w webinarium
•  „Nieśmiałe dziecko w grupie -przyczyny, integracja i aktywizacja” - zaświadczenie udziału w webinarium
•  „PNF w rehabilitacji pacjenta po urazie ACL” - certyfikat ukończenia webinaru
•  „Fizjoterapia niemowląt i dzieci”- certyfikat uczestnictwa szkolenia 

Barbara Oświęcimka
mgr Oświęcimka Barbara

Absolwentka międzyuczelnianych studiów kwalifikacyjnych dla logopedów Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku „Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii”, a także podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z „Logopedii” Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie „Oligofrenopedagogiki – edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz studiów magisterskich na kierunku „Pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalizacja: poradnictwo i terapia pedagogiczna” (AP im. KEN w Krakowie). Ukończyła ponadto wiele szkoleń obejmujących szeroką tematykę związaną z logopedią i neurologopedią.

Stale podnosi swoje kwalifikacje, poszerza wiedzę, nabywając nowe kompetencje. Priorytetem jest dla niej zapewnienie jak najlepszej opieki swoim podopiecznym. Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje praca nad komunikacją osób, które takiej umiejętności nie posiadają (w tym komunikacją wspomagającą i alternatywną AAC). Interesuje się również tematyką związaną z zaburzeniami karmienia i odżywiania u dzieci, szczególnie noworodków i niemowląt. W pracy jest dla niej ważne zbudowanie pozytywnej relacji z dzieckiem, ale też zapewnienie mu czasu i przestrzeni dla rozwoju. 

Ukończone szkolenia, staże, konferencje:

• MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM- Certyfikat
• Ośrodek Twórczej Edukacji „Kangur” -„ Twórcza edukacja w pracy psychologa i pedagoga”- Szkolenie i Staż
• Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza- „Opieka i pomoc osobom samotnym i starszym oraz pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk patologicznych” - Certyfikat
• Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej- „Efektywna Komunikacja” - Zaświadczenie o ukończeniu kursu
• ASTRA- „Podniesienie kwalifikacji pedagogicznych” - Certyfikat
• Akademia Pedagogiczna „Kierowników i organizatorów wycieczek” - Zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Ośrodek szkolenia „EFEKT” - „Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży” - Zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „TECZKA LOGOPEDY” - „Gryzaki logopedyczne Jak ugryźć temat” - Zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „TECZKA LOGOPEDY” - „Badania logopedyczne noworodków i niemowląt” - Zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „TECZKA LOGOPEDY” - „Wibratory logopedyczne wykorzystanie w terapii logopedycznej” - Zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Ośrodek MILAlogo „Niemowlak u logopedy-Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Ośrodek MILAlogo „Niemowlak u logopedy II Miobobo” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Gabinet logopedyczny „SŁONECZNIK” - „GUGUHOPLA” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Centrum Doskonalenia Nauczycieli „DISCURSO” – „Logopedia ortognatyczna -wprowadzenie” - Uczestnictwo w webinarium
• Gabinet logopedyczny „SŁONECZNIK” - „Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Aleksandra Kaczyńska „Szkolenie Miofunkcjonalny aspekt terapii karmienia -od diagnozy funkcji prymarnych do terapii” - Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• Instytut Edukacji Logopedycznej – „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych” - Certyfikat ukończenia szkolenia
• Instytut „Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka” - „Zaburzenia karmienia i jedzenia- współczesne wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne” -Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji
• Centrum WROPKU- „Muzykoterapia- profilaktyka i terapia muzyczna” -I stopień Mobilna Rekreacja Muzyczna” - Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkoleniu
• Ośrodek MILAlogo „Masaż logopedyczny i terapia manualna kompleksu ustno-twarzowego w praktyce-holistyczny program wsparcia pacjenta z wyzwaniami” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Ośrodek MILAlogo „Stymulacja traktu ustno-twarzowego” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Gabinet logopedyczny „SŁONECZNIK” - „ Dyslalia ankyloglosyjna.O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii”- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• PUZZLE- Dopasowane Szkolenia- „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu” -Certyfikat ukończenia szkolenia
• Ośrodek MILAlogo „Ankyloglosja-praktycznie” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Wydawnictwo WiR- „Jak nauczyć dziecko mówić? Budowanie systemu językowego u dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwoju mowy” - Certyfikat uczestnictwa w warsztatach
• Szkoła Masażu SHANTALA i Terapii Funkcji Poznawczych- „Masaż SHANTALA w pracy terapeuty” - Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach
• Wydawnictwo „KOMLOGO- „Diagnoza logopedyczna- nowe narzędzia, nowe perspektywy” - Zaświadczenie udziału w I Ogólnopolskim Sympozjum Logopedycznym
• Wydawnictwo „KOMLOGO- „Karty Oceny logopedycznej Dziecka-KOLD”- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „TECZKA LOGOPEDY” - „Znaczenie diagnozy odruchowych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• MAGIA RĄK „Kurs polskiego języka migowego – poziom A1” - Zaświadczenie ukończenia kursu
• EUFONIA-„Masaż logopedyczny”- Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach
• Kinezio-Log Centrum Edukacji i Terapii-„Terapia PNF”- Certyfikat ukończenia kursu
• Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej-„Terapia behawioralna w teorii i praktyce”- Świadectwo ukończenia kursu
• SYNAPSIS Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia – „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” - Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
• FUNDACJA Promyk Słońca-„Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny”- Certyfikat ukończenia kursu
• CFT sp,j. –„ SENSORY BABIES”- Zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Polskie Towarzystwo Logopedyczne- „Nowa Logopedia. Diagnoza i terapia osób starszych” - Dyplom uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej
• Centrum Wspierania Rozwoju” TĘCZA” - „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna” - Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
• EGOSELECT- „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się z dzieci niemówiących” - Certyfikat ukończenia szkolenia
• BIOMED- „Metoda Warnkego” - Zaświadczenie ukończeniu kursu 

Agnieszka Tokarczyk
mgr Agnieszka Tokarczyk

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Pedagogika- specjalność: Logopedia z terapią pedagogiczną oraz studia magisterskie specjalność: Logopedia. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Swoje doświadczenie zdobyła, pracując na co dzień: w Zakładzie Leczniczym na oddziale szpitalnym, Przychodni oraz w Zespole Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zawsze uśmiechnięta, do każdego problemu podchodzi indywidualnie. Stara się każdego pacjenta obdarzyć ciepłem i życzliwością. Jej zainteresowania dotyczą również prawidłowego żywienia dzieci, wpływu oddychania na rozwój twarzoczaszki (Metoda Butejko) oraz elementów ortodoncji, będących kluczem do sukcesu w terapii logopedycznej.  

Odbyte kursy i szkolenia:

• Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej,
• Diagnoza logopedyczna dziecka z autyzmem,
• Terapia logopedyczna dziecka ze spectrum autyzmu,
• Diagnoza różnicowa opóźniony rozwój mowy, autyzm, niedokształcenie mowy o typie afazji,
• Opóźniony rozwój mowy,
• Zaburzenia mowy po przebytym udarze mózgu u pacjentów dorosłych. 

Dorota Gurba
mgr Dorota Gurba

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia podyplomowe w zakresie Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika). Ukończyła również studia podyplomowe na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi -Integracja sensoryczna -diagnoza i terapia. Na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zdobyła tytuł magistra wychowania fizycznego oraz ukończyła tam studia podyplomowe – Animacja form taneczno-ruchowych. Ukończyła również studia podyplomowe – Nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Od kilku lat pracuje jako Terapeuta Integracji Sensorycznej. Do jej obowiązków należy między innymi: prowadzenie diagnozy i terapii sensorycznej, prowadzenie dokumentacji przebiegu powierzonych działań o charakterze terapeutycznym. Prowadzi pracę profilaktyczne i terapeutyczne w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń rozwoju pacjenta. Jest osobą zorganizowaną i komunikatywną co z przyjemnością wykorzystuje w kontakcie z pacjentem. 

Ukończone szkolenia i kursy:

• FAMIGA – „Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej” - Certyfikań ukończenia szkolenia
• Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych- „Specjalisty i Terapeuty Integracji Sensorycznej” - Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych
• Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych-„Metoda SNOEZELEN”- Certyfikat ukończenia szkolenia
• Gabinet Terapeutyczny „Integracja Sensoryczna” - „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa-’’ Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, wzrokowo i słuchowo” - Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• Gabinet Terapeutyczny „Integracja Sensoryczna” - „Wprowadzenie do metody Knill-ów” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Międzynarodowy Instytut Dr Svetlany Masgutovej- „MNRI Terapia Neurotaktylna”- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• TARGET- „Profesjonalna opieka nad małym dzieckiem” - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

mgr Justyna Michalik

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tytuł licencjata obroniła na kierunku: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną (spec. nauczycielska), oraz studia magisterskie: Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Aktualnie jest w trakcie ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz w trakcie studiów podyplomowych na kierunkach: Stymulacja i Integracja Sensoryczna, a także Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna.

Od ponad 10 lat czynnie pracuje z dziećmi jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny i specjalista wspomagania rozwoju. Wiedzę swoją systematycznie uzupełnia kursami, szkoleniami. Jest certyfikowanym Terapeutą i terapii ręki I i II stopnia, jak również terapeutą Metody Strukturalnej- diagnoza i terapia trudności w czytaniu. W swojej pracy korzysta z elementów metody S. Masgutovej MNRI (ukończyła szkolenie z zakresu Terapii NeuroTaktylnej, oraz Integracji odruchów posturalnych i dynamicznych cz.1).  

Ukończone szkolenia:

• PERFECTUS – „ Metoda Strukturalna -diagnoza i terapia trudności w czytaniu i piasniu”- Zaświadczenie o ukończeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli
• PROCENTRUM – „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia „- Certyfikat ukończenia szkolenia
• PROCENTRUM – „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia „- Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskując tytuł: Terapeuta Ręki
• Międzynarodowy Instytut Dr Svetlany Masgutovej –„ MNRI Terapia NeuroTaktylna”- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• Międzynarodowy Instytut Dr Svetlany Masgutovej –„ MNRI- Integracja Odruchów”- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• KOMLOGO- „ Metoda Strukturalna do nauki czytania i pisania oraz narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Czytania i Pisania- KOCP”- Certyfikat ukończenia szkolenia. 

mgr Joanna Jeziorek

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskując tam tytuł magistra fizjoterapii oraz absolwentka Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - licencjat kierunek fizjoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Specjalna- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne.

Cechują ją umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentami, cierpliwość, wrażliwość, podzielność uwagi, kultura osobista oraz chęć pomocy innym szczególnie dzieciom. Otwarta na wszelkie możliwości rozwoju zawodowego. 

Ukończone szkolenia i kursy:

• Nordic Walking – „Instruktor Nordic Walking na poziomie podstawowym” - Certyfikat ukończenia kursu
• BIO-RELAX- „Masaż klasyczny” - Zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Ośrodek Edukacyjny zdrowie i Uroda” - Certyfikat ukończenia kursu 

mgr Anita Kożuch

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – studiów licencjackich na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, gdzie również ukończyła kurs Trening ART – Trening Zastępowania Agresji.
Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie – studiów magisterskich na kierunku Pedagogika ogólna o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową z przygotowaniem pedagogicznym.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą na WSHE w Brzegu, aktualnie kontynuuje studia podyplomowe z zakresu Logopedii oraz Pedagogiki specjalnej o specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna.
Trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera I i II stopnia. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z młodzieżą w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Domu Dziecka. Aktualnie pracuję jako nauczyciel współorganizujący w szkole podstawowej, gdzie również prowadzi Warsztaty Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 7-15 lat. Wciąż rozwija się biorąc udział w webinarach i szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Z pasją i zaangażowaniem podchodzi do swojej pracy.
  

Konferencje i szkolenia:

Szkolenie kompetencji ogólnych „Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną”.
Szkolenie kompetencji ogólnych „Metody pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera”.
Szkolenie kompetencji ogólnych „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem”.
Szkolenie kompetencji ogólnych „Jak rozpoznać depresję u dzieci i młodzieży”.
Szkolenie kompetencji ogólnych „Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole”.
Kurs wychowawcy kolonijnego.
Szkolenie dla kadr edukacji włączającej kierowanym do pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, realizowanym w ramach projektu pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”.
Webinar "Trening Umiejętności Społecznych. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci i młodzieży.”
 

mgr Marcelina Michalik-Ryng

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek Dietetyka. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem. Pasja i wymarzona praca – tym jest dla niej dietetyka. Chętnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, m.in. z zakresu psychodietetyki, żywienia dzieci i kobiet ciężarnych, redukcji masy ciała bądź diety w chorobach tarczycy i insulinooporności.

Jej cechy takie jak empatia i umiejętność słuchania, pomagają jej przedstawiać pacjentom rozwiązania idealnie skrojone na miarę stylu ich życia a na wszelkie problemy i wątpliwości staram się proponować satysfakcjonujące i skuteczne odpowiedzi. 

Konferencje i szkolenia:

• Psychologia dla dietetyka.
• Psychika a dietetyka” pod patronatem Ministra Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Centrum Nauki Kopernik.
• Etyka i bezpieczeństwo a skuteczność w zawodzie dietetyka.
• Jak zoptymalizować karmienie piersią
• Dieta w ciąży - co jeść a czego unikać
• Kolka niemowlęca - co radzą specjaliści?
• Dieta matki karmiącej piersią - fakty i mity.
• Dieta w chorobach tarczycy - niedoczynność i Hashimoto.
• Racjonalne odchudzanie.
• Specjalista przyjazny insulinoopornym. 

mgr Alicja Kilańska

Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji (nurt poznawczo-behawioralny)
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – licencjat z Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Obecnie studia magisterskie - kierunek Pedagogika, specjalność Kryminologia z resocjalizacją i przygotowaniem pedagogicznym.
Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu- Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie – mgr Administracji Wymiaru Sprawiedliwości i Prokuratury. 

Studia podyplomowe: Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami jako kurator społeczny oraz asystent rodziny.

Zainteresowania: Kryminologia i resocjalizacja, psychologia i metody wspomagania zdrowia psychicznego,

Konferencje i szkolenia:
• Konferencja szkoleniowa: Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych.
• Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych.
• Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy. 
• Staż Kliniczny, Szpital im. Józefa Babińskiego w Krakowie: Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu w tym Osób z Innymi Dysfunkcjami
• Szkolenie: ”Profilaktyka uzależnień z elementami filmoterapii”
• Szkolenie:" Moje ciało mówi za mnie. Psychosomatyka u dzieci i młodzieży."
• Szkolenie: "Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci i młodzieży"
• Szkolenie: „Dogadaj się! Narzędzia oddziaływań wychowawczych i efektywnej komunikacji z dzieckiem w każdym wieku- warsztat kompetencji”
• Warsztaty: „Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

mgr Anna Orzeł

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – licencjat na kierunku Pedagogika, pecjalność: Logopedia i terapia pedagogiczna oraz studia magisterskie - specjalność Logopedia. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Specjalna – Pedagog Specjalny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na co dzień w placówkach oświatowych: przedszkolach i szkole podstawowej. Pod jej opieką są między innymi dzieci z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy czy trudnościami szkolnymi (dysleksją, zagrożeniem dysleksją). Zajmuję się także konsultacją dzieci z podejrzeniem skróconego wędzidełka podjęzykowego i wargowego. Każde spotkanie z pacjentem w jej wykonaniu otoczone jest ciepłą, przyjazną i bezpieczną atmosferą. Kluczem do osiągania jej celów terapeutycznych jest indywidualne podejście, dostosowane do zainteresowań i potrzeb podopiecznych. Ogromny nacisk kładzie na współpracę z Rodzicami, każdorazowo namawiając do aktywnego udziału w zajęciach oraz systematycznej pracy w domu. 

Konferencje i szkolenia:

• Ankyloglosja-terapia przed i po zabiegu
• Badanie logopedyczne od A do Z. Diagnoza miofunkcjonalna
• Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
• Kurs Języka Migowego - stopień podstawowy i średniozaawansowany
• Nauka czytania metodą sylabową
• Konsultacja logopedyczna dziecka w okresie niemowlęcym
• „Roczniak” u logopedy – jak się nim zająć i w jaki sposób badać?
• Logorytmika-ruch słuch słowo
• Prosta logorytmika od kreatywnego praktyka 

Joanna Tokarczyk

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku:
Ochrona Środowiska.
Jest osobą, którą często możecie spotkać tuż po przekroczeniu progu Centrum Terapeutycznego.
To właśnie ona zapisze Was na wizytę i będzie pośrednikiem między pacjentem a terapeutą.
Dzięki pozytywnemu nastawieniu do Pacjenta, łatwo nawiązuje z nim życzliwe relacje.
Jest osobą empatyczną i ciepłą. Swoje relacje z Pacjentem opiera na cierpliwości i wyrozumiałości.