Cennik

SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE (50 min)

Pierwsza konsultacja psychologiczna (mgr Anna Bomba)
Pierwsza konsultacja psychologiczna (mgr Katarzyna Rogóż-Cabak)
Pierwsza konsultacja psychologiczna (mgr Paulina Bomba)
Pierwsza konsultacja specjalistyczna (neurologopedyczna, fizjoterapeutyczna, SI i inni)
Pierwsza konsultacja fizjoterapeutyczna (mgr Agnieszka Oleksy)
Pierwsza konsultacja psychologiczna (mgr Karolina Bednarek-Nowak)

170 zł
170 zł
150 zł
150 zł
170 zł
170 zł

Kolejna wizyta psychologiczna (mgr Anna Bomba)
Kolejna wizyta psychologiczna (mgr Katarzyna Rogóż-Cabak)
Kolejna wizyta psychologiczna (mgr Paulina Bomba)
Kolejna wizyta specjalistyczna (spotkanie terapeutyczne)
Kolejna wizyta fizjoterapeutyczna (mgr Agnieszka Oleksy)
Kolejna wizyta psychologiczna (mgr Karolina Bednarek-Nowak)

150 zł
150 zł
130 zł
130 zł
150 zł
150 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ NIEODPŁATNIE (wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

0 zł

Specjalistyczne zajęcia ogólnorozwojowe dla zdrowych dzieci (5 spotkań w miesiącu)

500 zł

Grupowe zajęcia terapeutyczne (5 spotkań w miesiącu)

500 zł

Trening Umiejętności Społecznej TUS (5 spotkań w miesiącu)

500 zł

SPECJALISTYCZNE DIAGNOZY

Diagnozy specjalistyczne: psychologiczna / logopedyczna / pedagogiczna / wad postawy / fizjoterapeutyczna

130 zł / spotkanie

Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (konsultacje: psychologa, logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej, wykonanie testu ADOS-2)
Konsultacja lekarza psychiatry

990 zł
250 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI) (w zależności od czasu trwania badania, 1-3 spotkań)

390 zł

Wydanie opinii w formie pisemnej

50 zł

Wydanie kopii lub duplikatu dokumentacji o dziecku

0,80 zł / strona

Diagnoza testem ADOS-2

590 zł

Diagnoza ADHD i zaburzeń współistniejących testem CONNERS 3

390 zł

Konsultacje on-line

130 zł