Cennik

SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE (50 min)

Pierwsza konsultacja psychologiczna (mgr Anna Bomba)
Pierwsza konsultacja psychologiczna (mgr Katarzyna Rogóż-Cabak)
Pierwsza konsultacja psychologiczna (mgr Paulina Bomba)
Pierwsza konsultacja specjalistyczna (neurologopedyczna, fizjoterapeutyczna, SI i inni)
Pierwsza konsultacja fizjoterapeutyczna mgr Agnieszka Oleksy

170 zł
170 zł
150 zł
150 zł
170 zł

Kolejna wizyta psychologiczna (mgr Anna Bomba)
Kolejna wizyta psychologiczna (mgr Katarzyna Rogóż-Cabak)
Kolejna wizyta psychologiczna (mgr Paulina Bomba)
Kolejna wizyta specjalistyczna (spotkanie terapeutyczne)
Kolejna wizyta fizjoterapeutyczna mgr Agnieszka Oleksy

150 zł
150 zł
130 zł
130 zł
150 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ NIEODPŁATNIE (wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

0 zł

Specjalistyczne zajęcia ogólnorozwojowe dla zdrowych dzieci (5 spotkań w miesiącu)

500 zł

Grupowe zajęcia terapeutyczne (5 spotkań w miesiącu)

500 zł

Trening Umiejętności Społecznej TUS (5 spotkań w miesiącu)

500 zł

SPECJALISTYCZNE DIAGNOZY

Diagnozy specjalistyczne: psychologiczna / logopedyczna / pedagogiczna / wad postawy / fizjoterapeutyczna

130 zł / spotkanie

Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (konsultacje: psychologa, logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej, wykonanie testu ADOS-2)
Konsultacja lekarza psychiatry

990 zł
250 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI) (w zależności od czasu trwania badania, 1-3 spotkań)

390 zł

Wydanie opinii w formie pisemnej

50 zł

Wydanie kopii lub duplikatu dokumentacji o dziecku

0,80 zł / strona

Diagnoza testem ADOS-2

590 zł

Diagnoza ADHD i zaburzeń współistniejących testem CONNERS 3

390 zł

Konsultacje on-line

130 zł