Cennik

SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE (50 min)

Pierwsza konsultacja specjalistyczna (50 min)

130 zł

Kolejna wizyta u specjalisty (spotkanie terapeutyczne)
Karnet 5 spotkań terapeutycznych

110 zł
500

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ NIEODPŁATNIE (wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

0 zł

Specjalistyczne zajęcia ogólnorozwojowe dla zdrowych dzieci

110 zł

SPECJALISTYCZNE DIAGNOZY

Diagnozy specjalistyczne, w tym m.in psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna (w zależności od czasu trwania badania, 1-3 spotkań)

110 zł / spotkanie

Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (konsultacje: psychologa, logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej, wykonanie testu ADOS-2)
Konsultacja lekarza psychiatry

950 zł
200 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI) (w zależności od czasu trwania badania, 1-3 spotkań)

350 zł

Wydanie opinii w formie pisemnej

50 zł

Wydanie kopii lub duplikatu dokumentacji o dziecku

0,80 zł / strona

Diagnoza testem ADOS-2

500 zł

Diagnoza ADHD i zaburzeń współistniejących testem CONNERS 3

350 zł

Konsultacje on-line

110 zł

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor